Επικοινωνία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε. Τελειόφ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ενεργειακός Επιθεωρητής Παχής Γεώργιος - Geomark

 
Πάτρα
 
Μπουκαούρη 151, 26224 Πάτρα
 
Τηλέφωνο: +302610332634
 
Κινητό: +306936751972
 
Fax: +302610336669
 
E-mail: info@pachis.gr
 
Σαλαμίνα
 
Λ.Σαλαμίνος 222, 189 00 Σαλαμίνα
 
Τηλέφωνο: +302104656023
 
Κινητό: +306936751972
 
Fax: +302610336669
 
E-mail: info@pachis.gr